Dokumenti 33. redne seje - 23.1.2018

Vabilo: 33. redna seja OS dne 23.1.2018

1. Potrditev zapisnika 32. redne seje OS z dne 19.12.2017

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje – druga obravnava

5. Ugotovitev prenehanje funkcije članice Javnega sklada za kulturne dejavnosti Občine Kočevje ter imenovanje nadomestne članice