Dokumenti 34. redne seje - 15.3.2018

Vabilo: 34. redna seja OS dne 15.3.2018

1. Potrditev zapisnika 33. redne seje OS z dne 23.1.2018

3. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Kočevje v letu 2017 ter program dela Nadzornega odbora za leto 2018

4. Letni program kulture v Občini Kočevje za leto 2018

5. Seznanitev s Poročilom programskega sveta o izvajanju programske zasnove časopisa Kočevska za leto 2017

6. Seznanitev z letnim poročilom Občina po meri invalidov

7. Sklep o javnem razpisu za podelitev koncesije za izvajanje storitve pomoč družini na domu v Občini Kočevje

8. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kočevje za programsko obdobje 2016 – 2020

9. Pravilnik o pomoči pri kritju stroškov socialno varstvene storitve soc. servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma

10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno – varstvenega zavoda Vrtec Kočevje – skrajšani postopek

11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ob Rinži – skr. post.

12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Zbora odposlancev – skrajšani postopek

13. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stara Cerkev - skrajšani postopek

14. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ljubo Šercer – skr. post.

15. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kočevje – skr. postopek

16. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Pokrajinski muzej Kočevje – skr. postopek

17. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Kočevje – skr. postopek

19. Ugotovitev prenehanja funkcije člana Javnega zavoda Zdravstveni dom Koč.

20. Poziv Vladi RS za odpravo neenakopravnega položaja lokalne skupnosti in prebivalcev Občine Kočevje zaradi večinskega deleža državne lastnine gozdov in kmetijskih zemljišč