Dokumenti 3. dopisne seje 7.-8. 11.2018

Vabilo: 3. dopisna seja OS dne 7.-8. 11.2018

1. Predlogi za imenovanje članov in namestnikov članov Okrajne volilne komisije

2. Sprejem investicijskega programa za projekt "KOMUNALNO OPREMLJANJE INDUSTRIJSKE CONE LIK III", ki ga je pripravilo podjetje APR, Poslovno svetovanje d.o.o., Pot v zeleni Gaj 29b, 1000 Ljubljana v novembru 2018