Dokumenti 35. redne seje - 19.4.2018

Vabilo: 35. redna seja OS dne 19.4.2018

1. Potrditev zapisnika 34. redne seje OS z dne 15.3.2018

3. Poročilo o delu Policijske postaje Kočevje za leto 2017

4. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Kočevje Kostel in Osilnica za leto 2017

5. Poročilo o delu Centra za socialno delo Kočevje za leto 2017

6. Poročilo o delu Zavoda za zaposlovanje Kočevje za leto 2017

9. Imenovanje nadomestnega člana v Svet zavoda Zdravstveni dom Kočevje

10. Mnenje o kandidatoma za ravnatelja Gimnazije in srednje šole Kočevje