Posnetek nadaljevanja 26.seje

 
 
 
Zvočni zapis 26. nadaljevalne seje: