Dokumenti 1. redne (konstitutivne) seje - 4.12.2018

Vabilo: 1. redna (konstitutivna) seja OS dne 4.12.2018

2. Poročilo predsednice Občinske volilne komisije o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Kočevje

3. Poročilo predsednika Posebne občinske volilne komisije o izidu volitev člana Občinskega sveta Občine Kočevje, predstavnika romske skupnosti, ki so bile 18. novembra 2018

4. Poročilo predsednice Občinske volilne komisije o izidu volitev župana, ki so bile 18. novembra 2018

5. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov svetnikov in ugotovitve izvolitve župana

9. Imenovanje komisije za volitve, imenovanje in mandatna vprašanja