Dokumenti 2. redne seje - 20.12.2018

Vabilo: 2. redna seja OS dne 20. 12.2018

1. Potrditev zapisnika 1. redne( konstitutivne) seje OS z dne 4.12.2018

3. Imenovanje članov delovnih teles OS

a) Odbora za finance in gospodarstvo

b) Odbora za družbene dejavnosti

c) Odbora za infrastrukturo in okolje

4. Mnenje o kandidatu za ravnatelja Glasbene šole Kočevje