Dokumenti 3. redne seje - 17.1.2019

Vabilo: 3. redna seja OS dne 17. 1.2019

1. Potrditev zapisnika 2. redne seje OS z dne 20.12.2018

3. Potrditev mandata članici OS Zorici Potisk

4. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Kočevje v obdobju januar – marec 2019

7. Odlok o mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Kočevje– prva obravnava

8. Sklep o uskladitvi meje Občine Kočevje z mejami zemljiških parcel

9. Predlog Sklepa o določitvi cene programa v Javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Kočevje