7. Odlok o mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Kočevje– prva obravnava