4. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Kočevje v obdobju januar – marec 2019