1. Potrditev zapisnika 2. redne seje OS z dne 20.12.2018