Dokumenti 4. redne seje - 5.2.2019

Vabilo: 4. redna seja OS dne 5. 2.2019

1. Potrditev zapisnika 3. redne seje OS z dne 17.1.2019

3. Novelacija Investicijskega programa za projekt« Zapiranje odlagališča odpadkov«

4. Predlog Investicijskega programa za projekt »Investicijsko vzdrževanje mestnih in primestnih cest«

5. Investicijski program za projekt« Izgradnja Podjetniškega inkubatorja Kočevje«

6. Predlog Letnega program športa v Občini Kočevje za leto 2019

7. Poročilo o delu Nadzornega odbora v letu 2018

10. Odlok o spremembi Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Kočevje – skrajšani postopek

11. Predlog Letnega programa kulture v Občini Kočevje za leto 2019

12. Imenovanje članov Statutarno – pravne komisije

13. Delno povračilo stroškov organizatorju volilne kampanje za lokalne volitve 2018 - Moja Kočevska, lista dr. Vladimirja Prebiliča