Dokumenti 6. redne seje - 13.6.2019

Vabilo: 6. redna seja OS dne 13. 6.2019

1. Potrditev zapisnika 5. redne seje OS z dne 18.4.2019 in 1. izredne seje OS z dne 23.5.2019

3. Poročilo o delu Nadzornega odbora v letu 2019 – prvo poročilo

4. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Kočevje, Kostel in Osilnica za leto 2018

6. Investicijski program za projekt »Obnova toplovoda v Turjaškem nas.«

7. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, družbene lastnine v splošni rabi in izbrisu zaznambe javnega dobra

8. Mnenje k imenovanju pomočnice direktorice Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – zahod, Enota Kočevje

9. Soglasje k imenovanju direktorja Javnega zavoda za šport Občine Kočevje