Dokumenti 10. seje

SKLIC 10. REDNE SEJE

SKLIC.pdf

1. SEZNANITEV S PROJEKTOM TRAJNOSTNA ENERGETSKA SAMOOSKRBA V OBČINI KOČEVJE

1. PROJEKT TRAJNOSTNA ENERGETSKA SAMOOSKRBA V OBCINI KOCEVJE.pdf

2. PREDSTAVITEV PROJEKTA KOGENERACIJSKA NAPRAVA OVE, KOČEVJE 5000

2. PROJEKT KOGENERACIJSKA NAPRAVA OVE, Kocevje 5000.pdf

PREDSTAVITEV PROJEKTA KOGENERACIJSKA NAPRAVA OVE ,Kocevje 5000 NOVO.pdf

3. POTRDITEV ZAPISNIKA 9. REDNE SEJE OS Z DNE 12.9.2011

3. ZAPISNIK.pdf

5. ODLOK O PODELJEVANJU PRIZNANJA OBČINE KOČEVJE DEKLICA S PIŠČALKO - DRUGA OBRAVNAVA

5. ODLOK O PODELJEVANJU PRIZNANJA OBCINE KOCEVJE DEKLICA S PISCALKO - druga obravnava.pdf

6. PREDSTAVITEV POSTOPKA PRIPRAVE IN SPREJEMA OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE KOČEVJE

6. POSTOPEK PRIPRAVE IN SPREJEMA OPN-ja.pdf

7. ODLOK O USTANOVITVI SKUPNEGA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA OBČIN DOBREPOLJE, KOČEVJE, KOSTEL IN OSILNICA (MIR) - PRVA OBRAVNAVA

7. ODLOK O USTANOVITVI SKUPNEGA MEDOBCINSKEGA INSPEKTORATA IN REDARSTVA Dobrepolje, Kocevje, Kostel in Osilnica (MIR) - prva obravnava.pdf

8. PRIZNANJA IN NAGRADE OBČINE KOČEVJE ZA LETO 2011

8. PRIZNANJA IN NAGRADE OBCINE KOCEVJE ZA LETO 2011.pdf

9. POGODBA O OBLIKOVANJU OBMOČNEGA RAZVOJNEGA PARTNERSTVA POKOLPJE

9. PREDLOG POGODBE O OBLIKOVANJU OBMOCNEGA RAZVOJENGA PARTNERSTVA POKOLPJE.pdf

10. SKLEP O UKINITVI OMEJITVE HITROSTI 30 KM/H

10. SKLEP O UKINITVI OMEJITVE HITROSTI.pdf