Dokumenti 11. seje

Sklic 11. redne seje

Sklic seje.pdf

1. Potrditev zapisnika 10. redne seje z dne 26.9.2011

Zapisnik 10.redne seje.pdf

3. Predlog Letnega programa športa v Občini Kočevje za leto 2012

Predlog letnega programa.pdf

4. Predlog Odloka o rebalansu proračuna občine Kočevje za leto 2011_2 - prva obravnava

Odlok o rebalansu proracuna.pdf

5. Predlog za umik predlogov za razrešitev in imenovanje članov organov javnih zavodov in javnih podjetij iz obravnave na Občinskem svetu

Predlog za umik predlogov za razresitev in imenovanje clanov.pdf

6. Predlog Odloka o oddajanju stavbnih zemljišč v lasti občine Kočevje v najem - prva obravnava

Odlok o oddajanju zemljisc.pdf

7. Predlog odloka o dopolnitvi odloka o oddajanju poslovnih prostorov v lasti občine Kočevje v najem - prva obravnava

Odlok o dopolnitvi odloka o oddajanju poslovnih prostorov.pdf