Dokumenti 12. seje

Sklic 12. redne seje

Vabilo.pdf

1. Potrditev zapisnika 11. redne seje z dne 10.11.2011 in nadaljevanja 11. redne seje z dne 24.11.2011

Zapisnik 11. redne seje z dne 10.11.2011.pdf

Zapisnik nadaljevanja 11. redne seje z dne 24.112011.pdf

3. Predlog za umik predlogov za razrešitev in imenovanje članov organov javnih zavodov in javnih podjetij iz obravnave na Občinskem svetu

Predlog za umik predlogov za razresitev in imenovanje clanov organov javnih zavodov in javnih podjetij iz obravnave na Obcinskem svetu.pdf

4. Predlog za umik Odloka o ustanovitvi skupnega medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dobrepolje, Kočevje, Kostel in Osilnica (MIR) iz obravnave na Občinskem svetu

Predlog za umik predloga Odloka o ustanovitvi skupnega medobcinskega inspektorata in redarstva obcin Dobrepolje, Kocevje, Kostel in Osilnica (MIR) iz obravnave na obcinskem svetu.pdf

5. Seznanitev OS z začasnim financiranjem javne porabe Občine Kočevje v obdobju januar – marec 2012

Sklep o zacasnem financiranju javne porabe Obcine Kocevje v obdobju januar - marec 2012.pdf

7. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun NUSZ za leto 2012

Sklep o vrednosti tocke za izracun nadomestila za uporabo stavbnega zemljisca za leto 2012.pdf

8. Predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi Lekarne Kočevje - skrajšan postopek

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Lekarne Kocevje - skrajsani postopek.pdf

9. Predlog Proračuna Občine Kočevje za leto 2012 – splošna razprava

Predlog Proracuna Obcine Kocevje za leto 2012 - splosna razprava.pdf

NOVO - Nacrt razvojnih programov.pdf

10. Predlog Odloka o spremembi odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kočevje – skrajšan postopek

Odlok o spremembah odloka o kategorizaciji obcinskih cest v Obcini Kocevje - skrajsani postopek.pdf

11. Predlog Odloka o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Kočevje – služnostne pravice- prva obravnava

Odlok o obremenjevanju nepremicnega premozenja v lasti Obcine Kocevje - sluznostne pravice.pdf