Gradivo za 5. redno sejo

Dokument 5. seje

1. Sklic

1. Sklic.PDF

2. Zapisnik 4.redne in nadaljevanje

2. Zapisnik 4.redne in nadaljevanje.PDF

3. Predlog investicijskega programa Stadion Kočevje

3. Predlog investicijskega programa Stadion Kočevje.PDF

4. Odlok o zunanjem izgledu naselij

4. Odlok o zunanjem izgledu naselij.PDF

5. Proračun ZR 2010

5. Proračun ZR 2010.pdf

6. Predlog statuta

6. Predlog statuta.PDF

7. Predlog poslovnika Občinskega sveta

7. Predlog poslovnika Občinskega sveta.PDF

8. Odlok o določitvi plovnega režima

8. Odlok o določitvi plovnega režima.PDF

9. Pravilnik o oddajanju garaž

9. Pravilnik o oddajanju garaž.pdf

11. Pobude in vprašanja

11. Pobude in vprašanja.PDF