Dokumenti 6. redne seje

Sklic 6. redne seje

VABILO.pdf

1. Potrditevz apisnika 5. redne seje OS z dne 21.4.2011

1-ZAPISNIK.pdf

3. ODLOK O USTANOVITVI SKUPNEGA USTANOVITELJSKEGA ORGANA PODJETJA HYDROVOD d.o.o. - prva obravnava

3-ODLOK O USTANOVITVI SKUPNEGA USTANOVITELJSKEGA ORGANA PODJETJA HYDROVOD d.o.o. - prva obravnava.pdf

4. ODLOK O DOLOČITVI PLOVBENGA REŽIMA IN DRUGIH AKTIVNOSTI NA RUDNIŠKEM JEZERU, JEZERU V KOČEVSKI REKI IN REKI RINŽI - druga obravnava

4-ODLOK O DOLOCITVI PLOVBENGA REZIMA IN DRUGIH AKTIVNOSTI NA RUDNISKEM JEZERU, JEZERU V KOCEVSKI REKI IN REKI RINZI - druga obravnava.pdf

5. Premoženjska bilanca -OS

5-Premozenjska bilanca -OS.pdf

6. ODLOK O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU OBČINSKE UPRAVE OBČINE KOČEVJE -prva obravnava

6-ODLOK O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROCJU OBCINSKE UPRAVE OBCINE KOCEVJE -prva obravnava.pdf

7. LETNO POROČILO O POSLOVANJU PODJETNIŠKEGA INKUBATORJA KOČEVJE ZA LETO 2010 IN POGLEDI ZA NAPREJ

7-LETNO POROCILO O POSLOVANJU PODJETNISKEGA INKUBATORJA KOCEVJE ZA LETO 2010 IN POGLEDI ZA NAPREJ.pdf

8. PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K IMENOVANJU DIREKTORJA PODJETNIŠKEGA INKUBATORJA KOČEVJE

8-PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K IMENOVANJU DIREKTORJA PODJETNISKEGA INKUBATORJA KOCEVJE.pdf

9. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU DVEH PREDSTAVNIKOV OBČINE KOČEVJE V SVET LJUDSKE UNIVERZE KOČEVJE

9-PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU DVEH PREDSTAVNIKOV OBCINE KOCEVJE V SVET LJUDSKE UNIVERZE KOCEVJE.pdf

10. DEKLARACIJA OBČIN ZA UVELJAVITEV ZAŠČITNE KLAVZULE V ZVEZI S TRGOM NEPREMIČNIN

10-DEKLARACIJA OBCIN ZA UVELJAVITEV ZASCITNE KLAVZULE V ZVEZI S TRGOM NEPREMICNIN.pdf