Dokumenti 7. seje

1. Potrditev zapisnika 6. redne seje OS z dne 24.5.2011

ZAPISNIK 6. redne seje.pdf

3. SEZNANITEV S PRENEHANJEM MANDATA ČLANU OBČINSKEGA SVETA

SEZNANITEV S PRENEHANJEM MANDATA ČLANU OBČINSKEGA SVETA.pdf

4. POTRDITEV MANDATA ČLANICI OBČINSKEGA SVETA

POTRDITEV MANDATA ČLANICI OBČINSKEGA SVETA.pdf

8.ODLOK O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU OBČINSKE UPRAVE OBČINE KOČEVJE - prva obravnava

ODLOK O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU OBČINSKE UPRAVE OBČINE KOČEVJE - prva obravnava.pd f

9. PREDLOG STATUTA OBČINE KOČEVJE - prva obravnava

PREDLOG STATUTA OBČINE KOČEVJE - prva obravnava.pdf

10. PREDLOG POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA KOČEVJE - prva obravnava

PREDLOG POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA KOČEVJE - prva obravnava.pdf

Sklic 7. seje

Vabilo