Dokumenti 9. seje

SKLIC 9. SEJE

SKLIC.pdf

5. ODLOK O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROCJU OBCINSKE UPRAVE OBCINE KOCEVJE

ODLOK O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROCJU OBCINSKE UPRAVE OBCINE KOCEVJE.pdf

4. ODLOK O PODELJEVANJU PRIZNANJA OBCINE KOCEVJE DEKLICA S PISCALKO

ODLOK O PODELJEVANJU PRIZNANJA OBCINE KOCEVJE DEKLICA S PISCALKO.pdf

8. NOVELACIJA IP ZA PROJEKT REKONSTRUKCIJA POSLOVNEGA OBJEKTA NA LJUBLJANSKI 9 V KOCEVJU

NOVELACIJA IP ZA PROJEKT REKONSTRUKCIJA POSLOVNEGA OBJEKTA NA LJUBLJANSKI 9 V KOCEVJU

7. POROCILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE KOČEVJE ZA LETO 2011 V OBDOBJU JANUAR - JUNIJ 2011

POROCILO o izvrsevanju proracuna Obcine Kocevje za leto 2011 v obdobju januar - junij 2011

3. SOGLASJE K IMENOVANJU DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA ZA ŠPORT

SOGLASJE K IMENOVANJU DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA ZA ŠPORT.pdf

9. UGOTOVITEV PRENEHANJA ČLANSTVA V DELOVNEM TELESU OBČINSKEGA SVETA

UGOTOVITEV PRENEHANJA ČLANSTVA V DELOVNEM TELESU OBČINSKEGA SVETA