Dokumenti 13. seje

Sklic 13. redne seje

Sklic 13. redne seje.pdf

1. Potrditev zapisnika 12. redne seje dne 22.12.2011 in nadaljevanja 12. redne seje z dne 10.1.2012

1 ZAPISNIK 12. redne seje OS z dne 22.12.2011.pdf

1 ZAPISNIK nadaljevanja 12. redne seje OS z dne 10.1.2012.pdf

3. Predlog DIIP za Komunalna infrastruktura v romskem naselju Trata VII

3 Predlog DIIP za Komunalna infrastruktura v romskem naselju Trata VII.pdf

4. Predlog DIIP za Vodooskrba in Kanalizacija v romskem naselju Marof

4 Predlog DIIP za Vodooskrba in Kanalizacija v romskem naselju Marof.pdf

5. Predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi Lekarne Kočevje - druga obravnava

5 Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Lekarne Kocevje (dopolnjeni predlog) - druga obravnava.pdf

6. Predlog sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun NUSZ za leto 2012

6 Sklep o vrednosti tocke za izracun nadomestila za uporabo stavbnega zemljisca za leto 2012.pdf

7. Podelitev priznanja Občine Kočevje Deklica s piščalko

7 Podelitev Priznanja Obcine Kocevje Deklica s piscalko.pdf

9. Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Kočevje

9 Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v obcini Kocevje.pdf

10. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Kočevje - prva obravnava

10 Odlok o oskrbi s pitno vodo na obmocju obcine Kocevje - prva obravnava.pdf

11. Poročilo o izkoriščanju občinskih gozdov

11 Gospodarjenje z gozdovi v lasti Obcine Kocevje - predstavitev.pdf