Dokumenti 15. seje

Vabilo 15. redne seje

VABILO.pdf

1. Potrditev zapisnika 14. redne seje z dne 6.3.2012, nadaljevanje 14. redne seje z dne 13.3.2012 ter drugega nadaljevanja 14. redne seje z dne 15.3.2012

1a ZAPISNIK 14. redne seje OS z dne 6.3.2012..pdf

1b ZAPISNIK nadaljevanja 14. redne seje OS z dne 13.3.2012..pdf

1c ZAPISNIK drugega nadaljevanja 14. redne seje OS z dne 15.3.2012..pdf

3. Poročilo o delu Policijske postaje Kočevje

3 POROCILO o delu Policijske postaje Kocevje.pdf

4. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Kočevje – druga obravnava (dopolnjeni predlog)

4 ODLOK o oskrbi s pitno vodo na obmocju obcine Kocevje - druga obravnava (dopolnjen predlog).pdf

5. Predlog za imenovanje enega člana – predstavnika občine Kočevje v Nadzorni svet družbe Komunala Kočevje

5 PREDLOG Sklepa o predlogu za imenovanje enega clana - predstavnika obcine Kocevje v Nadzorni svet Komunale Kocevje d.o.o..pdf

6. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Jugovzhodne Slovenije - prva obravnava

6 ODLOK u ustanovitvi Razvojnega sveta Jugovzhodne Slovenije - prva obravnava.pdf

7. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v lasti občine Kočevje v najem – skrajšan postopek

7 ODLOK o spremembi in dopolnitvi Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v lasti obcine Kocevje v najem - skrajsan postopek.pdf

8. Pravilnik o pomoči pri kritju pogrebnih stroškov

8 PRAVILNIK o pomoci pri kritju pogrebnih stroskov.pdf

9. Odlok o razveljavitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Kočevski mladinski center« - skrajšan postopek

9 ODLOK o razveljavitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kocevski mladinski center - skrajsan postopek.pdf

10. Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin – prva obravnava

10 ODLOK o posebni in podrejeni rabi javnih povrsin - prva obravnava.pdf

11. Predlog Zaključnega računa proračuna občine Kočevje za leto 2011

11 Predlog Zakljucnega racuna proracuna obcine Kocevje za leto 2011.pdf