Dokumenti 19. redne seje

Vabilo 19. redne seje

VABILO 19. redne seje OS.pdf

1. Potrditev zapisnika 18. redne seje PS z dne 20.9.2012

ZAPISNIK 18. redne seje OS.pdf

3. Združevanje Srednje šole Kočevje in Gimnazije Kočevje

Zdruzevanje Srednje sole Kocevje in Gimnazije Kocevje.pdf

4. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kočevje za leto 2012_1

Odlok o rebalansu proračuna Občine Kočevje za leto 2012_1.pdf

5. Premoženjska bilanca Občine Kočevje

Premozenjska bilanca Obcine Kocevje za leto 2011.pdf

6. Poročilo o izvrševanju proračuna občine Kočevje za leto 2012 v obdobju januar – junij 2012

Porocilo o izvrsevanju proracuna Obcine Kocevje za leto 2012 v obdobju januar- junij 2012.pdf

7. Pravilnik o določitvi sejnin in povračil stroškov občinskim funkcionarjem ter članom organov in delovnih teles Občine Kočevje

Pravilnik o določitvi sejnin in povračil stroškov občisnkim funkcionarjem ter članom organov in delovnih teles Občine Kočevje.pdf

8. Sodna poravnava, sklenjena med Občino Kočevje in Družbo HKLJ Svetega Vincencija Pavelskega pod opr. št. II P 2781/2011

Sodna poravnava, sklenjena med Obcino Kocevje in Druzbo HKLJ Sv. Vincencija Pavleskega pod opr. st. II P 2781-2011.pdf

9. Novelacija »Revitalizacija in prenova IP mestnega jedra«

Novelacija - Revitalizacija in prenova IP mestnega jedra.pdf

10 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za parcele v k.o. 1593 - Črni Potok, k.o. 1577 - Kočevje, k.o. 1591 - Novi Lazi, k.o. 1575 - Stara Cerkev, k.o. - Spodnji Log ter k.o. 1578 - Željne

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za parcele v k.o. Crni Potok, k.o. Kocevje, k.o. Novi Lazi, k.o. Stara Cerkev, k.o. Spodnji Log ter k.o. Zeljne.pdf