Dokumenti za 23. redno sejo

 

Vabilo: 23. redna seja

1. Potrditev zapisnika 21. redne seje OS z dne 23.10.2012 (dopoljnen) ter 22. redne seje OS z dne 14.11.2012

3. Odlok o ustanovitvi skupnega medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Kočevje, Kostel in Osilnica – prva obravnava

4. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »Gorenje SV« - prva obravnava

5. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje – prva obravnava

6. Odlok o varstvu javnega redu in miru – prva obravnava

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanja Občine Kočevje »Deklica s piščalko« - skrajšan postopek

8. Sodna poravnava, sklenjena med Občino Kočevje in Župnijo Kočevje v zadevi odškodnine zaradi nemožnosti uporabe

9. Občinski program varnosti Občine Kočevje

10. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu Otrok v vrtec – skrajšan postopek