Dokumenti za 25. redno sejo

 

Vabilo: 25. redna seja

1. Predlog Proračuna Občine Kočevje za leto 2013 – splošna razprava

2. Predlog Proračuna Občine Kočevje za leto 2014 – splošna razprava

3. Predlog Sklepa o subvencioniranju cene storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo

4. Dogovor o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije in Občine Kočevje (z dne 12.9.2012)