Dokumenti za 30. redno sejo

Vabilo: 30. redna seja

1. Potrditev zapisnika 29. redne seje OS z dne 27.6.2013, nadaljevanja 29. redne seje OS z dne 1.7.2013 ter drugega nadaljevanja 29. redne seje OS z dne 9.7.2013

3. Predlog Sklepa o imenovanju treh članov – predstavnikov občine Kočevje v Svet OŠ ob Rinži

4. Predlog Sklepa o imenovanju treh članov – predstavnikov občine Kočevje v Svet OŠ Zbora odposlancev

5. Predlog Sklepa o imenovanju dveh nadomestnih članov v Statutarno - pravno komisijo

6. Predlog Sklepa o imenovanju nadomestnega člana v Odbor za družbene dejavnosti

7. Predlog Sklepa o imenovanju dveh članov – predstavnikov Občine Kočevje v Svet Zdravstvenega doma Kočevje

8. Priznanja in nagrade Občine Kočevje za leto 2013

9. Investicijski program »Zagotovitev dodatnih prostorov za potrebe Podjetniškega inkubatorja Kočevje«

10. Novelacija investicijskega programa »Večnamenski center za kulturne dejavnosti v občini Kočevje«

12. Poročilo o izvrševanju proračuna občine Kočevje za leto 2013 v obdobju januar – junij 2013

13. Občinski program varnosti občine Kočevje

14. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kočevje

15. Občinska spletna stran – stran vseh občanov ali stran občinske uprave in dr. Vladimirja Prebiliča