Dokumenti za 31. redno sejo

Vabilo: 31. redna seja

1. Potrditev zapisnika 30. redne seje OS z dne 24.9.2013 in nadaljevanja 30. redne seje OS z dne 9.10.2013

4. Akcijski načrt ukrepov za Rome v občini Kočevje za obdobje 2010-2015

5. Odlok o občinskih javnih cestah ter urejanju javnih površin na območju Občine Kočevje – prva obravnava

6. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Kočevje – prva obravnava

7. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in družbene lastnine v splošni rabi za parcele v k.o. 1577 – Kočevje, k.o. 1593 – Črni Potok, k.o. 1581 – Livold, k.o. 1592 – Štalcerji, k.o. 1601 – Čeplje, k.o. 1576 – Mahovnik in k.o. 1604 – Spodnji log