Dokumenti za 4. izredno sejo

 

Vabilo: 4. izredna seja

1. Seznanitev s prenehanjem mandata članici Občinskega sveta

2. Potrditev mandata članu Občinskega sveta

3. Dokument identifikacije investicijskega projekta »Prenova Šeškovega doma Kočevje«

4. Novelacija Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Romsko naselje Griček – komunalno opremljanje«

5. Dokument identifikacije investicijskega projekta »Romsko naselje Željne – rekonstrukcija in asfaltiranje ceste «

6. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kočevje za leto 2013-1