Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Kočevje v obdobju januar – junij 2013