Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Kočevje v obdobju januar - marec 2014