Vabilo: 2. redna seja OS dne 13.11.2014

1. Potrditev zapisnika 1. redne (konstitutivne) seje OS z dne 20.10.2014

4. Imenovanje članov Nadzornega odbora

5. Ugotovitev prenehanja funkcije člana občinskega sveta