Dokumenti 1. redne seje

Sklic 1. redne (konstruktivne) seje

1. Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov OS in ugotovitev izvolitve župana

8. Imenovanje Komisije za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja