Vabilo: 3. redna seja OS dne 25.11.2014

1. Potrditev zapisnika 2. redne seje OS z dne 13.11.2014

4. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, družbene lastnine v splošni rabi in splošnega ljudskega premoženja za parcele v k.o. 1577-Kočevje, k.o. 1581-Livold, k.o. 1601-Čeplje, k.o. 1576-Mahovnik, k.o. 1590-Kočevska Reka, k.o. 1603-Dol, k.o. 1592-Štalcer

6. Premoženjska bilanca občine Kočevje za leto 2012

8. Premoženjska bilanca občine Kočevje za leto 2013

10. Razpolaganje s presežki prihodkov nad odhodki zavodov, katerih ustanoviteljica je občina Kočevje

11. Občinski program varnosti