Dokumenti 37. redne seje

Vabilo: 37. redna seja

Sklic 37. redne seje OS z dne 10.7.2014 ver2.pdf

1. Potrditev zapisnika 36. redne seje OS z dne 27.5.2014

3. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje - druga obravnava

4. Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za sestavo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti

6. Premoženjska bilanca Občine Kočevje za leto 2012

8. Premoženjska bilanca Občine Kočevje za leto 2013

9. Izgradnja dementnega oddelka DSO

10. Dolgoročni program razvoja gasilstva v obdobju 2014-2020

11. Razpolaganje s presežki prihodkov nad odhodki javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Kočevje