Dokumenti 4. korespondenčna seja

Vabilo: 4. korespondenčna seja

1. Novelacija novelacije Investicijskega programa za projekt Večnamenski center za kulturne dejavnosti

2. Investicijski program Prenova Šeškovega doma Kočevje

3. Novelacija novelacije Investicijskega programa Ureditev kanalizacije Dolga vas - Livold - sklop 2 in sklop 3