Dokumenti 5. korespondenčna seja

Vabilo: 5. korespondenčna seja

Predlaganje kandidatov za člane oz. namestnike članov okrajne volilne komisije