Dokumenti 6. izredne seje

Vabilo: 6. izredna seja

1. Problematika izvrševanja sprejetega proračuna za leto 2014

2. Novelacija novelacije Investicijskega programa za projekt Večnamenski center za kulturne dejavnosti

3. Investicijski program Prenova Šeškovega doma Kočevje

4. Novelacija novelacije Investicijskega programa Ureditev kanalizacije Dolga vas - Livold - sklop 2 in sklop 3