Dokumenti 11. redne seje - 29.9.2015

Vabilo: 11. redna seja OS dne 29.9.2015

1. Potrditev zapisnika 10. redne seje OS z dne 23.6.2015 in 1. dopisne seje, ki je potekala od 24.7.2015 do 27.7.2015

3. Predlog Predinvesticijske zasnove za projekt "Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje"

4. Predlog Investicijskega programa »Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje«

5. Lokalni program občine Kočevje za kulturo (2015-2019)

6. Strategija razvoja turizma v občini Kočevje 2015-2025, verzija 1.1

7. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda na področju turizma in kulture v občini Kočevje »Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje«

8. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Kočevje za leto 2015 v obdobju januar – junij 2015

9. Sklep o odpisu terjatev

10. Sklep o pristopu k podpisu Sporazuma o izvedbi odpusta dolgov

11. Pravilnik o uporabi službenega vozila Občine Kočevje v službene in privatne namene

12. Razpolaganje s presežkom prihodkov nad odhodki javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje