Dokumenti 12. redne seje - 22.10.2015

Vabilo: 12. redna seja OS dne 22.10.2015

1. Potrditev zapisnika 11. redne seje OS z dne 29.9.2015

3. Odlok o prenehanju javnega zavoda Romski zaposlitveni center

4. Predlog Investicijskega programa za projekt »Sekundarno kanalizacijsko omrežje Šalka vas«

5. Predlog sklepa o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju občine Kočevje

6. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Kočevje

7. Sklep o ukinitvi statusa družbena lastnina v splošni rabi za parceli v k.o. 1577 – Kočevje

8. Pravilnik o pomoči pri kritju pogrebnih stroškov

9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje – skrajšani postopek

10. Predlog Pravilnika o oddajanju šolskih prostorov v občini Kočevje v uporabo