Dokumenti 13. redne seje - 3.12.2015

Vabilo: 13. redna seja OS dne 3.12.2015

1. Potrditev zapisnika 12. redne seje OS z dne 22.10.2015 in 1. izredne seje OS z dne 17.11.2015

3. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu OS

4. Soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda Knjižnice Kočevje

5. Predlog Investicijskega programa za projekt »Oskrba s pitno vodo Suhe Krajine«

7. Pravilnik o sofinanciranju plačila stroškov namestitve v nadomestni obliki bivanja in oskrbe za osebe s težavami v duševnem zdravju

8. Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno – varstvenega zavoda Vrtec Kočevje

Razširitev dnevnega reda: Soglasje k statutu Javnega zavoda za turizem in kulturo Kočevje