Dokumenti 14. redne seje - 22.12.2015

Vabilo: 14. redna seja OS dne 22.12.2015

1. Potrditev zapisnika 13. redne seje OS z dne 3.12.2015

3. Predlog Sklepa o imenovanju kandidatov za sodnike porotnike pri Okrožnem sodišču v Ljubljani

5. Predlog Letnega programa športa v občini Kočevje za leto 2016

7. Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kočevje za programsko obdobje 2016 – 2020

8. Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kočevje - prva obravnava

9. Okvirni program dela Občinskega sveta Občine Kočevje za leto 2016