Dokumenti 5. redne seje - 20.1.2015

Vabilo: 5. redna seja OS dne 20.1.2015

1. Potrditev zapisnika 4. redne seje OS z dne 23.12.2014

4. Odlok o spremembi Odloka o varstvu javnega reda in miru v občini Kočevje – skrajšani postopek

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zunanjem izgledu naselij in krajine v občini Kočevje – skrajšani postopek

6. Odlok o spremembi Odloka o določitvi plovbnega režima in drugih aktivnosti na Rudniškem jezeru, Jezeru v Kočevski Reki in reki Rinži – skrajšani postopek

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Komunala Kočevje d.o.o. - prva obravnava