Dokumenti 15. redne seje - 26.1.2016

Vabilo: 15. redna seja OS dne 26.1.2016

1. Potrditev zapisnika 14. redne seje OS z dne 22.12.2015

4. Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt »Energetska sanacija Javnega zavoda za šport Kočevje«

5. Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt »Energetska sanacija Vrtca Čebelica Kočevje«

    

6. Načrt razvoja širokopasovnega omrežja naslednje generacije v skupini Občin Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Osilnica, Ribnica in Sodražica

  

7. Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) – razvoj širokopasovnih omrežij naslednjegeneracije v skupini občin Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Osilnica, Ribnica in Sodražica

8. Predinvesticijska zasnova (PZ) – razvoj širokopasovnih omrežij naslednje generacije v skupini občin Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Osilnica, Ribnica in Sodražica

9. Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt »Energetska sanalcija objekta na Ljubljanski cesti 7 v Kočevju

10. Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva

11. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju kulturnih dejavnosti na območju občine Kočevje

12. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016

13. Predlog Letnega programa kulture v Občini Kočevje za leto 2016