Dokumenti 16. redne seje - 23.2.2016

Vabilo: 16. redna seja OS dne 23.2.2016

1. Potrditev zapisnika 15. redne seje OS z dne 26.1.2016

3. Imenovanje nadomestnega člana – predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda Lekarna Kočevje

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kočevje – skrajšan post.

5. Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave » Organ skupne občinske uprave Suhe Krajine« - prva obravnava

6. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kočevje za programsko obdobje 2016-2020

7. Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje kurilne naprave za ogrevanje eno in več stanovanjskih stavb oziroma posameznih stanovanj na območju Občine Kočevje

8. Strategija upravljanja kapitalskih naložb v Občini Kočevje

9. Predlog Sklepa o cenah storitev pogrebne in pokopališke dejavnosti v Občini Kočevje

Širitev dnevnega reda OS