Dokumenti 17. redne seje - 29.3.2016

Vabilo: 17. redna seja OS dne 29.3.2016

1. Potrditev zapisnika 16. redne seje OS z dne 23.2.2016

3. Imenovanje komisije za potrditev mandata nadomestnemu članu OS

4. Poročilo predsednice Posebne občinske volilne komisije o izidu nadomestnih volitev člana Občinskega sveta Občine Kočevje, predstavnika romske skupnosti, ki so bile 28.2.2016

5. Seznanitev s Poročilom programskega sveta o izvajanju programske zasnove časopisa Kočevska

6. Poročilo o delu Policijske postaje Kočevje za leto 2015

7. Poročilo o delu Centra za socialno delo Kočevje za leto 2015

8. Poročilo o delu Zavoda za zaposlovanje Kočevje za leto 2015

9. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Kočevje, Kostel in Osilnica za leto 2015

10. Soglasje k Statutu javnega zavoda Podjetniški inkubator Kočevje

11. Ugotovitev prenehanja funkcije predsednika Komisije za prošnje in pritožbe in imenovanje nadomestnega predsednika

12. Soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda za turizem in kulturo

13. Razrešitev člana – predstavnika ustanovitelja Občine Kočevje v svetu zavoda Zdravstveni dom Kočevje

14. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste

16. Odlok o obračunu in odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kočevje – prva obravnava