Dokumenti 20. redne seje - 13.9.2016

Vabilo: 20. redna seja OS dne 13.9.2016

1. Potrditev zapisnika 19. redne seje OS z dne 21.6.2016

3. Izjava občine lastnice odlagališča odpadkov o zagotavljanju finančnega jamstva

4. Polletno poročilo Javnega zavoda za turizem in kulturo Občine Kočevje

5. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Kočevje za leto 2016 v obdobju Januar – junij 2016

6. Priznanja, nagrade in plakete Občine Kočevje za leto 2016

7. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kočevje - prva obravnava

8. Soglasje k Spremembam in dopolnitvam Statuta Zdravstvenega doma Kočevje

9. Obravnava in sprejem poziva Vladi RS za proučitev možnosti in izvedbo vračila kmetijskih površin in gozdov v lasti države na Kočevskem

Širitev dnevnega reda OS