Dokumenti 21. redne seje - 27.10.2016

Vabilo: 21. redna seja OS dne 27.10.2016

1. Potrditev zapisnika 20. redne seje OS z dne 13.9.2016

3. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Kočevje

6. Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ljubo Šercer – prva obravnava

7. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Kočevje - prva obravnava

8. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Pokrajinski muzej Kočevje – prva obr.

9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda na področju turizma in kulture v občini Kočevje »Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje« – skrajšani postopek

10. Predlog Sklepa o dopolnitvi Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kočevje za leto 2016

11. Predlog Sklepa s stališčem Občine Kočevje o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo Republike Slovenije