Dokumenti 23. redne seje - 20.12.2016

Vabilo: 23. redna seja OS dne 20.12.2016

1. Potrditev zapisnika 22. redne seje OS z dne 1.12.2016

3. Seznanitev s projektom LIFE

  • Točka bo predstavljena na seji.

4. Odlok o financiranju krajevnih skupnosti Občine Kočevje – prva obr.

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih javnih cestah ter urejanju javnih površin na območju Občine Kočevje – skrajšan postopek

7. Terminski in operativni plan sej Občinskega sveta v letu 2017

Širitev dnevnega reda OS