Dokumenti 26. redne seje - 16.5.2017

Vabilo: 26. redna seja OS dne 16.5.2017

1. Potrditev zapisnika 25. redne seje OS z dne 4.4.2017

3. Odlok o ureditvi mirujočega prometa na območju Občine Kočevje – druga obravnava

4. Celostna prometna strategija Občine Kočevje

5. Lokalni energetski koncept Občine Kočevje

6. Poročilo o delu Centra za socialno delo Kočevje za leto 2016

7. Poročilo o delu Zavoda za zaposlovanje Kočevje za leto 2016

8. Odlok o turističnem vodenju na območju destinacije Kočevsko, ki zajema občine Kočevje, Kostel in Osilnica – prva obravnava

9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda na področju turizma in kulture v občini Kočevje »Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje« – skrajšani postopek

 

 

11. Seznanitev s Poročilom programskega sveta o izvajanju programske zasnove časopisa Kočevska

 

12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega časopisa »Kočevska« - skrajšani postopek

13. Pravilnik o uporabi plačilnih kartic v Občini Kočevje

Razširitev dnevnega reda