Dokumenti 27. redne seje - 5.6.2017

Vabilo: 27. redna seja OS dne 5.6.2017

1. Potrditev zapisnika 26. redne seje OS z dne 16.5.2017

4. Konsolidirana premoženjska bilanca Občine Kočevje za leto 2016 – seznanitev

5. Predlog Sklepa o določitvi višine parkirnine na površinah na katerih se plačuje parkirnina v Občini Kočevje

6. Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet Centra za socialno delo Koč.