Dokumenti 28. redne seje - 27.6.2017

Vabilo: 28. redna seja OS dne 27.6.2017

1. Potrditev zapisnika 27. redne seje OS z dne 5.6.2017

3. Investicijski program za projekt »Zapiranje odlagališča odpadkov«

4. Dokument identifikacije investicijskega programa za projekt »Nadstrešnica za smeti v Mozlju«

5. Soglasje k imenovanju prokurista Javnega zavoda za turizem in kulturo Kočevje

8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega časopisa »Kočevska« - skrajšani postopek

9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin – skrajšani postopek