Dokumenti 29. redne seje - 5.9.2017

Vabilo: 29. redna seja OS dne 5.9.2017

1. Potrditev zapisnika 28. redne seje OS z dne 27.6.2017

3. Investicijski program Komunalno opremljanje industrijske cone LIK

6. Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov na območju občine Kočevje – prva obravnava

7. Seznanitev Občinskega sveta z rezultati testnega obdobja urejanja mestnega prometa in prevozov na klic

8. Pridobitev Mnenja o kandidatki za ravnateljico Osnovne šole Ob Rinži

9. Priznanja, nagrade in plakete Občine Kočevje za leto 2017

10. Imenovanje treh predstavnikov Občine Kočevje v Svet zavoda Osnovna šola Zbora odposlancev