Dokumenti 31. redne seje - 21.11.2017

Vabilo: 31. redna seja OS dne 21.11.2017

1. Potrditev zapisnika 30. redne seje OS z dne 17.10.2017

3. Odlok o javno - zasebnem partnerstvu za izgradnjo Vrtca Kočevje - prva obravnava

4. Predlog IP za projekt » Prizidek k proizvodni hali na naslovu Trata XIV/8, Kočevje

5. Predlog pobratenja z mestno občino Lübbenau iz Nemčije

6. Brezplačni prevozi za starejše občane Občine Kočevje

7. Pripombe in predlogi k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih

Širitev dnevnega reda